Nabízím svůj hlas voliče


EU volby 2024 Zde je možno diskutovat o strategii pro EU volby 2024. Jednotlivá témata představují navrhované body k projednání. Souhrn, na čem je shoda pak postupně budeme uvádět ve vláknu, resp. tématu “Dohodnuté body” Národní volební program - minimum Zde máme možnost prodiskutovávat body “Minimálního národního volebního programu” v obecné rovině tak, abychom se pokusili změnit volební paradigma. Toto by mělo být základem pro uzpůsobení k použití pro jednotlivé volby (EU, krajské, parlamentní atd.). Stávající paradigma: politický subjekt si najme agenturu, která zjistí, na jaké sliby by voliči mohli reagovat, resp. co chtějí slyšet, následně s touto kalkulací sestaví předvolební slibotechnu a kandidující volební subjekt slibuje a slibuje … Po zvolení pak prohlásí, že ty sliby byla jen taková metafora, příp. sofistikovaněji … „Ty sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí. “ Nové paradigma: sestavit volební požadavky, ke kterým se kandidující volební subjekty závazně vyjádří. Pokud pak na tyto požadavky přistoupí a i na jejich základě získá mandát pro zastupování občanů, pak již nelze mluvit o metaforách a pod. … vše bude v rovině vědomého a vykalkulovaného volebního podvodu s reálnými dopady na legitimitu získaných mandátů k zastupování občanů. Výsledný rozsah “Volebního minima” pro konkrétní volby by měl být v rozsahu max. 1 strany formátu A4, počet konkrétních bodů pak +/- 10. Opět platí, že jedno téma, resp. vlákno diskuze představuje projednávání 1 bodu. Navržené body je samozřejmě možno změnit, doplnit nebo rozšířit. Pokud někdo založí další téma, resp. bod nebo body k projednání, pak před uzavřením dojde k výběru bodů, na kterých bude nejširší shoda tak, aby celkový počet nepřesahoval vzpomínaných +/- 10 bodů.
Téma Odpovědi Zobrazení Aktivita
0 29 2 ledna 2024
0 8 17 května 2024
4 94 19 dubna 2024
3 61 19 dubna 2024
4 62 19 dubna 2024
10 71 16 dubna 2024
4 60 16 dubna 2024
6 83 16 dubna 2024
0 23 13 dubna 2024
0 18 11 dubna 2024
0 23 9 dubna 2024
0 32 1 dubna 2024
0 30 1 dubna 2024
0 28 30 března 2024
1 42 29 března 2024
8 42 28 března 2024
0 45 5 března 2024
4 98 6 února 2024
3 60 2 února 2024
5 77 28 ledna 2024
2 50 28 ledna 2024
2 69 23 ledna 2024
4 63 23 ledna 2024
2 59 23 ledna 2024
0 49 2 ledna 2024